گزارش خبری از پیشرفت پروژه (پاییز ۹۶)

 

نمایی از پارت های A , B , C ,  و  مرحله بتن ریزی فونداسیون در پارت D پروژه

اواخر شهریور ۹۶

 

پروژه تجاری ، تفریحی و گردشگری فدک در یک نگاه

آبان ماه ۹۶

 

نمایی از روند پیشرفت در طبقات و اتمام سازه ورودی اصلی در طبقه همکف

آذرماه ۹۶