پروفسور وبر رئیس انجمن لیزر اروپا ؛ شهرک سلامت پروژه بزرگی است که می تواند آینده پزشکی ایران را تغییر دهد

پروفسور وبر رئیس انجمن لیزر اروپا پس از بازدید از قسمت های مختلف شهرک سلامت اصفهان گفت : امروز برای بنده روز بخصوصی است به این علت که افتخار بازدید از اصفهان و قسمت های مختلف پروژه منحصر به فرد شهرک سلامت اصفهان را پیدا نمودم.

مایکل وبر ایده متحدن شدن تمامی دپارتمان های پزشکی در یک مکان را ایده فوق العاده ای دانست و ادامه داد :  شهرک سلامت پروژه بزرگی است که آینده پزشکی ایران را تغییر می دهد و فرصتی را برای منحصر به فرد بودن اصفهان در زمینه پزشکی ایجاد می نماید.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی دست اندرکاران و سازندگان پروژه شهرک سلامت اصفهان ، سهیم بودن در پیشرفت قسمت کوچکی از این پروژه را افتخار بزرگی دانست.