دکتر جان بابایی شهرک سلامت را اقدام نویی معرفی نمود که می تواند به یک الگو در کشور تبدیل گردد

 

دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور پس از بازدید از قسمت های مختلف شهرک سلامت اصفهان گفت : مجموعه بسیار خوبی در همه ی زمینه ها و به ویژه خدمات کلینیک طراحی شده است.

وی افزود؛ اقداماتی که در قسمت پاراکلینیک به ویژه در بخش رادیو تراپی نیز صورت گرفته از استانداردهای بسیار بالایی برخوردار است. هم چنین در قسمت دندانپزشکی اقدامات نوین و قابل تقدیری در حال انجام می باشد و امید است با بهره برداری کامل این مجموعه ، شهروندان بتوانند از خدمات آن در زمینه های مختلف استفاده کنند.

وی ابراز امیدواری نمود که در آینده با افتتاح یک بیمارستان نیز در کنار سایر بخش ها ، شاهد مجموعه ای کامل از نظر درمانی باشیم.

دکتر جان بابایی ادامه داد ؛ دیدگاه ما براین است که با انتقال قسمتی از خدمات سرپایی به شهرک سلامت ، ترافیکی که معمولا در نتیجه رفت و آمد بیماران در سطح شهر صورت می گیرد، کاهش یابد. ایشان در پایان شهرک سلامت را اقدام نویی معرفی نمود که می تواند به یک الگو در کشور تبدیل گردد.

شهرک سلامت