استاندار اصفهان در بازدید از شهرک سلامت ؛ خدمت گذاری به مردم و حفظ کرامت انسانی از محاسن شهرک سلامت است…

دکتر عباس رضایی پس از بازدید از قسمت های مختلف شهرک سلامت اصفهان و اطلاع از روند ساخت و پیشرفت بخش های درمانی این مجموعه ، ضمن ابراز خرسندی از وجود چنین مجموعه شیک و زیبا در اصفهان ، از زحمات تمامی دست اندرکاران و عوامل آن تشکر و قدردانی نمود.

وی هم چنین در ادامه به محاسن و مزیت های ساخت چنین مجموعه ای اشاره نمود و افزود : اولین حسن وجود این مجموعه خدمت گذاری به مردم است که این مهم بسیار ارزنده و قابل تقدیر است . در کنار خدمت گذاری حفظ و در نظر گرفتن کرامت انسانی نیز یکی دیگر از مزیت های این مجموعه می باشد. چنانچه جلوگیری از سرگردانی و پراکندگی مردم جهت دسترسی به امکاناتی همچون داروخانه ، آزمایشگاه و … و شکل گرفتن همگی این امکانات در یک مجموعه نشان از ارزش نهادن به کرامت انسانی است.

شهرک سلامت : 5شهریور ماه 1398