محل قرارگیری پروژه

تصاویر هوایی از محل قرار گیری پروژه تجاری ، تفریحی و گردشگری فدک

آدرس پروژه ؛ اصفهان ، خیابان گلستان ، خیابان هسا ،مبدان حج