گالری هنری ؛ دریچه ای به سوی فرهنگ و هنر در مجموعه های تجاری

سال ۱۳۲۸ آغاز تاریخ گالری ها در ایران است.در آن سال محمود جوادی پور و چند نفر از دوستان هنرمند نوگرای او نخستین گالری ایران را به نام آپادانا ؛ کاشانه هنرهای تجسمی در خیابان انقلاب ، نبش خیابان بهار (تهران) تاسیس کردند تا محلی برای نمایش آثار هنری ، معرفی هنرمندان و حضور هنردوستان باشد. گالری داری در ایران به مرور ثبات بیشتری پیدا کرد و گالری ها هر چند معدود ، اما سال ها به نمایش آثار هنرمندان پرداختند و هنرمندان بسیاری از مسیر همین گالری ها به جامعه هنری معرفی شدند.

امروزه وجود گالری های هنری در مجموعه های تجاری با هدف جذب مخاطبان و خروج آنها از یک فضای تک عملکردی بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است ؛ اینکه در یک مجموعه تجاری در کنار جذابیت های تفریحی و گردشگری ، جنبه های فرهنگی و هنری مانند گالری ، سینما و یا موزه ایجاد می گردد ، در کنار احترام به نظرات مراجعه کنندگان برای علاقه مندانی هم که اهداف غیر خریدی دارند ، جذابیت های بالایی ایجاد می نماید.در پروژه فدک مال نیز همانند مجموعه اصفهان سیتی سنتر ، فضای جهت ایجاد گالری هنری جهت نمایش آثار هنرمندان در طبقه دوم پیش بینی شده است.