سالن های سینمایی فدک مال ؛ اولین و مجهزترین مجموعه سینمایی در شمال اصفهان

مجموعه های سینماییِ زیر یک سقف، که به Multiplex Movie Theater در دنیا شهره اند عمدتا از دهه  1970 شکل گرفتند و به زودی رقابتی میان آنها برای افزایش تعداد پرده های نمایش در هر یک از مجموعه های آنان ایجاد شد. AMC بزرگترین سینمای زنجیر های جهان در سال 1996 یک مگاپلکس با 30 پرد ه  نمایش در انتاریوی کالیفرنیا را به عنوان بزرگترین مجموعه سینمایی جهان افتتاح کرد.
در ایران نیز از دهه 1390 این مجموعه ها که به پردیس سینمایی معروف شده آرام آرام شکل گرفتند. بزرگترین پردیس سینمایی ایران  در اصفهان سیتی سنتر به بهره برداری رسیده که شامل 8 سینما با تجهیزات روز و منطبق برگرایشهای نوین سالن های سینمایی جهان است. در پروژه فدک مال نیز در کنار گالری هنری و مراکز علمی – آموزشی ؛ دو سالن سینمایی به صورت مجزا ، با ظرفیت بیش از ۲۰۰ صندلی و مطابق با بالاترین کیفیت و استانداردهای روز دنیا برای علاقه مندان هنر و حوزه سینما در ضلع شمالی طبقه دوم پیش بینی شده است.