فروشگاه های معتبر جهت ارائه تولیدات داخلی و بین المللی در مجموعه فدک مال

یکی از ارکان اصلی در مجموعه های تجاری ، تفریحی و گردشگری حضور واحدهای تجاری است که در طراحی مجموعه ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. معمولا به دلیل ماهیت طبقه همکف و دسترسی سریع تر به آن ، اکثر فروشگاه ها در این طبقه قرار می گیرند.

در طبقه همکف مجموعه فدک مال در کنار هایپر مارکت ، بانک و سایر خدمات ؛ طیف گسترده ای از فروشگاه ها و واحدهای تجاری ایجاد می گردد. هم چنین در سایر طبقات مجموعه نیز شاهد حضور فروشگاه های جهت ارائه تولیدات داخلی و برندهای بین المللی خواهیم بود. نکته قابل توجه اینکه تمامی فروشگاه های برند حاضر در مجموعه اصفهان سیتی سنتر در سطح کوچکتر و یا به صورت اوت لت (Outlet) در مجموعه فدک نیز حضور خواهند داشت.

پیش بینی ما براین است که در این مجموعه شاهد حضور بیش از ۱۷۰ باب فروشگاه و واحد تجاری جهت استفاده مراجعه کنندگان و سهولت در تامین نیازهای آن باشیم.