ساخت شهربازی سرپوشیده در طبقه اول مجموعه فدک مال

امکان استفاده از دو طبقه پارکینگ مسقف در مجموعه فدک مال
هایپر استار ؛ مکانی برای تامین نیازهای اصلی خانواده ها
بانک ها ؛ یکی از مراکز خدماتی مجموعه فدک مال
ساخت شهربازی سرپوشیده در مجموعه فدک مال

مجموعه غذایی فودکورت با هارمونی از رنگ ها و تنوع غذایی

گالری هنری ؛ در یچه ای به سوی فرهنگ و هنر در مجموعه های تجاری
مجموعه اداری فدک مال ؛ فضایی متمرکز از دفاتر اداری مدرن
Arrow
Arrow
Slider
ایجاد مراکز تفریحی مانند شهربازی ها در یک مجموعه تجاری و ارائه خدماتی در سطح عالی با آخرین تجهیزات و مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله نیاز شهروندان است که ساخت آن در یک مجموعه تجاری و تفریحی جزء ضروری و جدانشدنی آن مجموعه می باشد. از سوی دیگر رشد شهری و کمبود فضاهای تفریحی برای کودکان و نوجوانان عامل مهمی در ساخت شهربازی های سرپوشیده در مجموعه های تجاری است که در بلند مدت دلیل حضور خانواده ها و قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر در مجموعه  های تفریحی خواهد بود. در پروژه فدک نیز با در نظر گرفتن این اصول ، ساخت شهربازی سرپوشید در طبقه اول مجموعه انجام می گیرد.