فرصتی برای هیجان کودکان در شهربازی سرپوشیده

امکان استفاده از دو طبقه پارکینگ مسقف در مجموعه فدک مال
هایپر استار ؛ مکانی برای تامین نیازهای اصلی
بانک ها ؛ یکی از مراکز خدماتی فدک مال
فرصتی برای هیجان کودکان در شهربازی سرپوشیده

مجموعه غذایی فودکورت در طبقه دوم فدک مال

ایجاد گالری هنری در طبقه دوم فدک مال
مجموعه اداری فدک مال ؛ فضایی متمرکز از دفاتر اداری مدرن

سالن های سینمایی فدک مال واقع در طبقه دوم

مجموعه دانشگاهی فدک مال واقع در طبقه دوم

فروشگاه ها و واحدهای تجاری فدک مال
previous arrow
next arrow
Slider
ساخت مراکز تفریحی همانند شهربازی ها در یک مجموعه تجاری و ارائه خدماتی در سطح عالی با آخرین تجهیزات و مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله نیاز شهروندان است که ایجاد آن در یک مجموعه تجاری و تفریحی جزء ضروری و جدانشدنی آن مجموعه می باشد. از سوی دیگر رشد شهری و کمبود فضاهای تفریحی برای کودکان و نوجوانان عامل مهمی در ساخت شهربازی های سرپوشیده در مجموعه های تجاری است که در بلند مدت دلیل حضور خانواده ها و قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر در یک مجموعه تفریحی و گردشگری خواهد بود.در پروژه فدک مال با در نظر گرفتن این موارد ، فضای به متراژ ۱۷۰۰ متر مربع در ضلع شمالی طبقه اول جهت ایجاد شهربازی در نظر گرفته شده است.