امکان استفاده از دو طبقه پارکینگ مسقف در مجموعه فدک مال

در پروژه تجاری ، تفریحی و گردشگری فدک فضای به مساحت ۵۴۰۰۰ متر مربع جهت ایجاد دو طبقه پارکینگ مسقف با امکاناتی همانند مجموعه اصفهان سیتی سنتر و شهرک سلامت پیش بینی شده است. از ویژگی های قابل توجه این پارکینگ ها می توان به افزایش تعداد لابی های ورودی جهت دسترسی سریع برای ورود به قسمت های مختلف در طبقات مجموعه ، امکان دسترسی آسان به محل پارک خودرو از طریق سیستم راهنمای پارکینگ ، مسیریابی سریع در پارکینگ ها با توجه به استاندارد بودن مسیرهای عبور از طریق تابلوها ، علامت های هدایت کننده و کدگذاری ستون های پارکینگ ، پیش بینی محل پارک ویژه معلولین و افراد توان خواه  و تهویه مناسب جهت ورود هوای مطبوع و خروج هوای آلوده را نام برد.