اخبار

دی ۲۴, ۱۳۹۶

گزارش خبری از پیشرفت پروژه (زمستان۹۶)

  نمایی از ضلع جنوبی و بتن ریزی ستون در پارتD(دی ماه) پیشرفت پارکینگ های مسقف پروژه فدک مال (دی...
Read More
آذر ۴, ۱۳۹۶

گزارش خبری از پیشرفت پروژه (پاییز ۹۶)

  نمایی از پارت های A , B , C ,  و  مرحله بتن ریزی فونداسیون در پارت D پروژه...
Read More
آبان ۲۵, ۱۳۹۶

گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش پنجم)

  اتمام قالب بندی و شروع عملیات آرماتوربندی شبکه پایین سقف طبقه همکف در پارت A اتمام قالب بندی و...
Read More
آبان ۲۱, ۱۳۹۶

گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش چهارم)

  آغاز مراحل داربست بندی و قالب بندی سقف  
Read More
آبان ۱۷, ۱۳۹۶

گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش سوم)

  بتن ریزی فونداسیون پروژه بتن ریزی و قالب بندی ستون ها در ادامه ساخت پروژه فدک  
Read More
آبان ۱۶, ۱۳۹۶

گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش دوم)

شروع مرحله بتن ریزی مگر و آرماتور بندی فونداسیون پروژه فدک
Read More
آبان ۱۴, ۱۳۹۶

گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش اول)

  تعیین محدوده های خاکبرداری توسط تیم نقشه برداری و آغاز عملیات خاکبرداری پروژه فدک      
Read More
آبان ۱۴, ۱۳۹۶

محل قرارگیری پروژه

  تصاویر هوایی از محل قرار گیری پروژه تجاری ، تفریحی و گردشگری فدک آدرس پروژه ؛ اصفهان ، خیابان...
Read More